E-DC

Data center Grupy Kapitałowej Boryszew S.A.Dostępność

Kilka niezależnych łącz internetowych, a także zduplikowania infrastruktura elektryczna gwarantują stałą dostępność naszych serwerów z każdego miejsca na świecie.


Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych klientów. Wykonujemy okresowe kopie zapasowe, a ponadto, dzięki zwielokrotnieniu urządzeń, ewentualna awaria nie prowadzi do utraty danych.


Chmura

Zastosowany przez nas model „cloud computing" zapewnia pełną skalowalność Państwa rozwiązań. Gwarantujemy natychmiastowy wzrost wydajności na żądanie, w okresach wzmożonego ruchu.